Portfolio

  • slider image1
  • slider image2
  • slider image3

Graon creëert

De drijfveer voor Graon is om een bestaand product of een bestaande productie te bekijken en hiervoor een alternatieve methode te bedenken die geen inbreuk maakt op een bestaand concept of aan specifieke eisen van een klant. Door de achtergrondkennis over het periodiek Dichterbij en de jarenlange samenwerking met een DM specialist, kan Graon Rabobank Rotterdam een product aanbieden met voordelen ten opzichte van de huidige manier van produceren.
Het idee sluit dermate aan op de MVO gedachten van de Rabobank en heeft draagvlak gekregen bij de verantwoordelijken bij Rabobank Rotterdam en wordt geheel 2013 op deze wijze geproduceerd.

De voordelen van deze productiemethode zijn als volgt;
-    (Nog) minder milieubelastend.
-    Verhoging van uitstraling fysieke product.
-    Grotere uitnodiging tot lezen.
-    Geen restafval vanuit verzendwijze bij de leden.
-    Latere aanlevering drukbestand of content maar met een zelfde matdatum als via Rabobank
     Nederland.
-    Eén (direct) contactpersoon voor retourverwerking databasebeheer,  grafische -en postale 
     productie en (restant) leveringen.

Uitvoering
Graon communiceert met vormgever en Rabobank Rotterdam, produceert tot en met de aanlevering bij verspreider. Vanuit de retourzendingen wordt de klantendatabase per uitgave bijgewerkt tot het volgend te verschijnen nummer. Hierdoor wordt het aantal retouren gereduceerd en blijft het klantensysteem / MIS van de Rabobank schoon.  

IS UW UITGAVE AAN VERBETERING TOE?

Er liggen altijd mogelijkheden het bestaande product onder de loep te nemen. Is het ontwerp verouderd, zijn de specificaties niet meer volgens huisstijl of wilt u meer halen uit uw product, neem dan contact met ons op.